Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Smluvní vztah mezi dodavatelem(prodávající) a odběratelem(kupující) vznikne odesláním objednávky .Odesláním objednávky kupující ztvrzuje souhlas s obchodními podmínkami.

1) Dodavatel(fakturační a kontaktní údaje)

Fakturační adresa-Miroslav Dvořák
Černokostelecká 919/18
100 00, Praha 10
ičo-49633201
DIČ-CZ6707162011

Korespondenční adresa-Květinářství M.Dvořák
Novodvorská 434
142 00,Praha 4
Telefon-724 931 953
e-mail-kvetinydvorak@seznam.cz
Web-www.

2) Smluvní podmínky

Níže uvedené smluvní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek a tím uzavřených smluv mezi objednatelem(odběratelem), jejichž předmětem jsou řezané, hrnkové, umělé a sušené květiny, dárkové předměty. Kupní smlouva vzniká v momentě uhrazení objednávky objednatelem. Vyobrazené kytice se mohou mírně odlišovat od dodaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo případně nahradit materiál podobným ve stejné nebo vyšší hodnotě.

3) Ceny za zboží a dopravu

Ceny za zboží a dopravu jsou konečné a neměnné.

Cena dopravy po celé Praze činí v pracovní dny(pondělí až pátek) 150kč.O sobotách a nedělích a o svátcích 250kč.Objednávky doručujeme denně od 8 do 23 hodin, 7 dní v týdnu za podmínky,že objednávka nám bude doručena v pracovní dny v době od 8°° do 18°° hodin. Mimo tuto dobu je možné objednávku vyřídit až následující pracovní den. Při platbě předem na účet je považováno zaplacení, až když je částka připsána na účet dodavatele. Doprava mimo Prahu je možná jen po přímé konzultaci s dodavatelem.

4) Možnosti platby

Elektronicky-
Převodem z účtu na účet u české spořitelny číslo účtu-107-7522780237/0100
V hotovosti,nebo platební kartou na prodejně-květinářství M.Dvořák,Novodvorská 434,142 00
Na fakturu,pouze pro stálé zákazníky po dohodě s dodavatelem.


5) Příjem objednávek

Přijímáme objednávky prostřednictvím- internetového obchodu(e-shopu),vybráním položek do nákupního košíku a vyplněním objednávkového formuláře.
-telefonicky
-e-mailem
-osobně na prodejně
Objednávky vyřizujeme v pracovní dny od 8°°do18°°hod.
Objednávka musí obsahovat:-druh zboží
-termín dodání
-místo dodání
-jméno a příjmení příjemce
- telefon příjemce
-jméno,příjmení a telefon objednatele
Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.Objednávky,které nebude možné ověřit,nebudou akceptovány.
Dodavatel není zodpovědný za zdržení či zrušení objednávky v případě- že objednatel poskytl nepravdivé či neúplné informace
-že ji příjemce odmítl převzít.
-že nastaly dodavatelem neovlivnitelné události(živelná pohroma,dopravní nehoda apod.)
V případě,že není možné příjemce předem kontaktovat(zákazník si to nepřeje,nebo není příjemce dostupný na telefon) a není v době dodání přítomen,vyhrazuje si dodavatel právo zanechat zboží na jiném vhodném místě o němž bude příjemce popř. objednatele informovat.Po dohodě s objednatelem je možný i druhý pokus o doručení po úhradě dvojnásobné výše obvyklé ceny dopravy (zpáteční cesta + 2doručení) tzn. Po Praze v pracovní dny 300kč a mimo pracovní dny 500kč.Poté je možné po uhrazení zpáteční cesty si zboží vyzvednout na prodejně do 48 hodin.

6) Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit do 24 hodin po předání.Při převzetí zásilky je nutné, aby si příjemce zkontroloval kvalitu dodaného zboží a ztvrdil svým podpisem kurýrovi souhlas s kvalitou a množstvím dodané zásilky.Reklamaci je nutné uskutečnit na prodejně spolu s reklamovaným zbožím.Dodavatel nenese zodpovědnost po doručení zásilky za poškození zboží špatným zacházením ze strany příjemce.Zvláště upozorňujeme na správné ošetření dodaných květin, kdy stonky řezaných květin je nutné seříznout a ihned vložit do studené vody, chránit před mrazem, sluncem a sálavým teplem.

7) Zrušení objednávky a stornopoplatky

V případě zrušení objednávky ze strany zákazníka -více jak 8 dní před termínem dodávky
Účtujeme manipulační poplatek 100kč.
-7 dní a méně činí stornopoplatek 30%
-méně jak 2 dny činí stornopoplatek 100%.

8) Ochrana osobních údajů

Zákazník objednáním zboží prostřednictvím internetového obchodu dává souhlas s uchováním osobních údajů.
Dodavatel prohlašuje, že v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů, zákon č.101/2000 sb. Bude chránit tyto údaje před zneužitím a dodržovat práva a povinnosti při zpracování osobních údajů poskytnutých objednatelem.Objednatel může kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů z databáze a zrušení registrace.